HISTORIEN OM MINDSTUDY STARTEDE FOR 10 ÅR SIDEN

mindstudy er faktisk heller ikke helt ny. Den har været undervejs i 2 år.

mindstudy ApS blev etableret som selskab den 17. november 2014. Men dele af portalens indhold går 2 år tilbage under navnet Optimalt-studieliv og har været udviklet og brug af over 5000 elever og studerende i hele Danmark.

Det betyder, at mindstudy i dag kan påvise fra brugernes (elev, studerende og studievejledere) egne erfaringer, at mindstudy’s online værktøjer kan fastholde elever og studerende på uddannelsen. Samtidig kan portalens værktøjer forbedre eksamensresultaterne, sænke stressniveauet og øge motivationen hos den enkelte.

Dokumenteret effekt af online værktøjer

Stifter og adm. direktør Thomas Pape har i 10 år arbejdet med stress, depression og angst på stressklinikken SPINE i Aarhus. Thomas Pape er uddannet bachelor i fysioterapi, specialområde indenfor psykosomatisk fysioterapi og elitetræner for triathleter og maratonløbere gennem 12 år.

Kombinationen af metoderne har vist en så høj succesrate hos hans klienter, som har stress, depression, eksamensangst eller motivationproblemer. Det er blevet til en systematiseret portal, så mange flere kan få mulighed for at stortrives og få det uddannelsesforløb, alle unge fortjener.

Det er din garanti for, at det du finder og bruger på mindstudy ApS er klinisk afprøvet igennem mange år.

Blandt metoderne kan nævnes: 

  • Den psykosomatiske fysioterapi tager udgangspunkt i sammenhæng mellem hjernen, psyken og kroppen. Dette samspil er med udgangspunkt i det autonome nervesystem. Altså en samspil mellem psyke og fysiologi.
  • Kognitiv mindfulness baseret terapi tager udgangspunkt i klientens tanker, følelser og nærvær. Evnen til være tilstede i nuet med så få dømmende og vurderende tanker som muligt trænes.
  • Den motiverende samtale – metoden er veldokumenteret indenfor livstilsforandringer, stress og motivation. Fokus er på forandringsprocessens faser og forbyggelse af tilbagefald under hele forandringsprocessen. Her ændres dårlige vaner til gode vaner.
  • Motivation og mentaltræning – Gennem viden om motivation og målsætning bliver du i stand til at være motiveret – også i svære perioder. Du har fokus på hovedmål og delmål, og det styrker den daglige motivation.
  • Restitution. Fra eliteidræt forskes der lige så meget i restitution som i træningsfysiologi. Specielt den målrettede restitution til hver enkelt elev og studerende har vist sig at kunne sænke de lidelsesfulde stresssymptomer og belastningsreaktioner, der dominerer under stress, depression og angst. På forebyggelsessiden er restitution årsag til, at du er fysisk og mentalt robust hver dag.

Samlet set kan indsatsområderne samles til tre ord, som mindstudy i dag bygger på.

Vi arbejder ud fra 3 ord: Bevidsthed – Ejerskab – Handlekraft

Bevidsthed: Du skal blive bevidst om, hvorfor du har det, som du har, hvorfor du mestrer opgaver og udfordringer, som du gør, samt hvilken personlighed og hvilke ressourcer (fysiske, psykiske og sociale) du har.

Ejerskab: Gennem ejerskab for egen proces, eget liv og trivsel, skabes tro, vilje og motivation til at gennemgå de faser og udviklingstrin, du gennemgår i forandringsprocesser.

Handlekraft: Mindstudy indeholder metoder og værktøjer til at få handlekraften til konkrete forandringer og vaneændringer.

jespinebog-144
Adm. direktør og psykosomatisk fysioterapeut Thomas Pape (th.)