Bliv medlem

Dit navn
Vælg din baggrund:
Vælg betalingsmetode:

Adgangskoden skal bestå af minimum 8 tegn

   
 

Jeg accepterer handelsbetingelserne

Handelsbetingelser for mindstudy ApS

mindstudy ApS er en hjemmeside og et forum for alle, der ønsker at øge deres bevidsthed indenfor personlig udvikling og studieliv samt dele deres erfaringer med hinanden i det tilhørende forum. Formålet med mindstudy at skabe et online platform hvor det er muligt at hente, bruge og tilgå materialer, der vil styrke elever og studerendes trivsel og resultater under deres uddannelse. Anvendelse og brug af mindstudy ApS hjemmeside er ensbetydende med accept af nedenstående betingelser og brugen sker på egen risiko. Hjemmesiden er udarbejdet i overensstemmelse med dansk lovgivning. Den danske version af hjemmesiden og dens indhold har derfor forrang for andre sprogversioner af hjemmesiden.

Ansvarsfraskrivelser

mindstudy ApS er en videns platform til, fra og for elever (ungdomsuddannelser og videregående uddannelser). Stifteren bag mindstudy ApS er faguddannet indenfor psykosomatisk fysioterapi, og er baseret på stifterens viden og erfaring med emnerne, ligesom brugernes erfaring og viden, der kommer til udtryk på hjemmesiden, er forskelligartet. Materialet på hjemmesiden er leveret af forskellige personer og oplysninger, fakta og idéer er under konstant udvikling, idet der hele tiden kommer nye erfaringer og viden til. mindstudy tager derfor forbehold for trykfejl samt rigtigheden, unøjagtigheder eller overtrædelse af ophavsrettigheder eller udøvelse af ulovligheder, som brugeren måtte udøve ved brug af mindstudy’s hjemmeside. Opdages misforståelser eller direkte fejl i det offentliggjorte materiale, opfordrer mindstudy til at der rettes henvendelse via thomas@mindstudy.dk, så indholdet kan rettes hurtigst muligt. Alle, der har en større eller dybere viden om det specifikke emne, bedes derfor om at rette henvendelse med ændringerne til mindstudy ApS. mindstudy ApS opfordrer endvidere til at udvise forsigtighed ved udveksling og oplysning af personlige informationer på hjemmesiden som deles med andre f.eks. telefonnumre, navneoplysninger eller adresser. Ved at bruge mindstudy ApS hjemmeside anerkender brugeren at:
  1. mindstudy ApS ikke kan garantere sikkerhed eller beskyttelse af privatlivets fred, for så vidt angår oplysninger, der gives via internettet og ved e-mailmeddelelser, og fritager os for enhver form for ansvar i forbindelse med tredjeparters brug af sådanne oplysninger;
  2. mindstudy ApS ikke er ansvarlig for og ikke kan kontrollere andres brug af oplysninger, en bruger giver dem, og at brugeren bør være forsigtig med valg af personlige oplysninger, der gives til andre gennem mindstudy’s hjemmeside; og
  3. mindstudy ApS ikke kan påtage sig ansvar for indholdet af meddelelser, der er sendt af andre brugere af hjemmesiden, og fritager os for enhver form for ansvar i forbindelse med indholdet af meddelelser, brugeren måtte modtage fra mindstudy’s andre brugere. mindstudy kan ikke garantere og påtager sig intet ansvar for verifikation af nøjagtigheden af de oplysninger, der gives af andre brugere af hjemmesiden.
mindstudy ApS tilstræber at gøre alt for at informationen på hjemmesiden til enhver tid er opdateret. Informationen på mindstudy’s hjemmeside gives uden nogen udtrykkelig eller stiltiende garanti for nøjagtigheden eller fuldstændigheden heraf. mindstudy er endvidere til enhver tid berettiget til uden forudgående varsel at ændre indholdet af hjemmesiden. mindstudy ApS hjemmeside må ikke anvendes til ulovlige formål og vi kan afslå at tildele et brugernavn, der repræsenterer en anden person, er beskyttet af varemærke- eller ophavsretten, eller som vi, efter eget skøn, finder anstødeligt eller på anden måde fornærmeligt. Manglende overholdelse af ovennævnte regelsæt kan medføre udelukkelse fra mindstudy ApS hjemmeside. Afhængigt af misbrugets karakter vil brugeren modtage en advarsel forud for udelukkelsen. I grovere tilfælde vil brugere få afslag ved efterfølgende forsøg på at oprette en ny profil. I særligt grove tilfælde af misbrug og ved gentagne overtrædelser af mindstudy ApS regelsæt, vil brugerens IP-adresse blive blokeret, hvorefter brugeren ikke kan opnå adgang til mindstudy ApS hjemmeside.

Erstatningsansvar

mindstudy ApS kan i intet tilfælde gøres erstatningsansvarlig for brug af mindstudy ApS hjemmeside eller råd og vejledning givet på hjemmesiden. mindstudy ApS kan endvidere i intet tilfælde gøres erstatningsansvarlig for virusangreb forårsaget af brugen af mindstudy ApS hjemmeside, herunder for tab af indtægter, driftstab eller tab af data, driftsforstyrrelser eller lignende tab. Endvidere kan mindstudy ApS ikke gøres ansvarlig for eventuelle tab eller skader forårsaget ved nedbrud, misbrug eller ulovlig brug af nogle af vores medlemsservices. mindstudy ApS skal holdes skadesløs for ethvert krav, der måtte opstå som følge af brugerens ulovlige eller erstatningspådragende brug af mindstudy ApS hjemmeside.

Rettigheder

Alle navne, logoer og varemærker på mindstudy ApS hjemmeside tilhører mindstudy ApS og må kun anvendes efter forudgående tilladelse fra mindstudy ApS. Alt indhold, der lægges på siden af tredjemand, tilhører mindstudy ApS så snart indholdet er lagt på siden, uanset hvilken art indholdet har. Indholdet på hjemmesiden såsom tekst, grafik, ikoner, billeder, lydfiler og software mv. tilhører enten mindstudy ApS eller mindstudy ApS samarbejdspartnere og er beskyttet i henhold til ophavsretsloven og anden relevant lovgivning. Brugere af hjemmesiden må bruge, se, downloade og gemme indhold fra mindstudy ApS hjemmeside, så længe det sker til personligt og ikke-kommercielt brug og under forudsætning af, at mindstudy’s rettigheder ikke krænkes. Uautoriseret kopiering, spredning eller offentlig fremførelse af hjemmesiderne eller dele heraf er i strid med ophavsretsloven og kan resultere i civilretlige såvel som strafferetlige sanktioner. Det er heller ikke tilladt at fjerne meddelelser på hjemmesiden eller materiale tilgængeligt herpå vedrørende ophavsret eller lignende.

Overdragelse

mindstudy ApS har til enhver tid ret til at overdrage sine rettigheder og forpligtelser til tredjemand uden forudgående indhentelse af samtykke fra brugeren. Personoplysninger Du opfordres til at gennemlæse mindstudy ApS retningslinjer for beskyttelse af personlige oplysninger og privatlivets fred forud for anvendelsen af mindstudy ApS tjenester. I forbindelse med din tilmelding til mindstudy ApS nyhedsbrev indsamles oplysninger om din e-mailadresse med henblik på fremsendelse af information til dig. Du har altid mulighed for at afmelde dig. Oplysninger om din e-mailadresse vil alene være genstand for mindstudy ApS behandling og videregivelse sker ikke til tredjemand uden din accept. mindstudy ApS benytter dine personlige oplysninger til udsendelse af e-mails med indhold, der skønnes relevant af mindstudy ApS, der samtidig bestræber sig på bedst muligt at beskytte kvaliteten og integriteten af dine personlige oplysninger. Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som mindstudy ApS behandler om dig, dog med visse lovbestemte undtagelser. Du har endvidere ret til at gøre indsigelse mod indsamlingen og mod den videre behandling af dine personlige oplysninger. Du har herudover også ret til at få korrigeret dine personlige oplysninger, hvis der er behov herfor. mindstudy ApS bruger cookies på sin hjemmeside. En cookie er en lille tekstfil, der sendes til din browser fra en webserver og lagres på din computers harddisk. Ingen af disse oplysninger kan lede til en konkret identificering af en bruger og benyttes kun for at du mere effektivt og nemmere kan bruge mindstudy ApS hjemmeside. Cookierne indeholder ikke personlige oplysninger såsom oplysninger om din e-mailadresse eller andre personlige oplysninger. mindstudy benytter sig af Google Analytics, Google Webtools samt Visual Web Optimizer. Hvis du ønsker, at vi opdaterer, ændrer eller sletter personlige oplysninger, som vi har registreret om dig eller hvis du har spørgsmål til ovenstående betingelser, kan du rette henvendelse til thomas@mindstudy.dk.

Andet

mindstudy ApS har til enhver tid ret til at revidere betingelserne for brug af hjemmesiden. mindstudy ApS forbeholder sig endvidere retten til efter eget skøn og uden varsel at fjerne informationer på hjemmesiden samt at nedlægge hjemmesiden. Hvis en del af disse betingelser skulle blive anset for retsstridig eller ugyldig og dermed ikke kan håndhæves, påvirker dette ikke gyldigheden og håndhævelsen af den resterende del af betingelserne. Enhver tvist eller ethvert krav, der måtte opstå som følge af brugen af mindstudy ApS hjemmeside eller som følge af nærværende betingelser, er underlagt dansk ret og skal indbringes for domstolene i Danmark, hvor processproget skal være dansk.

Betalingsbetingelser

Kortnummer og udløbsdatoen finder du altid på forsiden af dit betalingskort. Kortnummer indtastes altid uden mellemrum. Kontrolcifre finder du på bagsiden af dit kort, jvf. informationen herover. Du køber ydelsen af mindstudy ApS som ejes af mindstudy.dk (CVR Nr.: 364396 ), Veilgårdsvej 4, 8340 Malling. E-mail thomas@mindstudy.dk (tlf. 28945925). I prisen er der indeholdt betalingsgebyr til kortudsteder.

Accept af abonnementsbetingelser

Ved din tilmelding accepterer du, at mindstudy.dk må trække det aftalte beløb periodevis i overensstemmelse med det valgte produkt. Når du køber abonnement til mindstudy.dk fornyer vi det automatisk indtil du melder dig fra på hos mindstudy ApS. Du er med dette abonnement fri for nogensinde at løbe tør for dit medlemsskab. Ved din tilmelding accepterer du yderligere, at mindstudy.dk har ret til at ændre abonnementsprisen til enhver tid. Dog varsles der med prisændring med minimum en måned i forvejen. Betaling sker løbende hver måned, løbende fra den dag du bestiller dit abonnement til samme dag i fortløbende måneder. Der kan evt. forekomme små ændringer i datoen, grundet af forskellige antal dage pr. måned.

Opsigelse af medlemskab og bindingsperiode

Du kan opsige dit medlemskab ved at skrive en mail til info@mindstudy.dk med oplysning af fornavn, efternavn og din email samt en tilkendegivelse af, at du ønsker at opsige dit medlemskab. Opsigelsen er gældende fra modtagelsesdatoen. Såfremt der opstår tvivl om, hvorvidt et medlemskab er opsagt, skal du som medlem kunne bevise, at opsigelsen er sket korrekt. Ved opsigelse af dit medlemskab har du et varsel på løbende måned plus én måned. Kortindehavers ansvars- og hæftelsesforhold Indmeldelsen er bindende fra det øjeblik, der betales abonnement. Kortholder er forpligtet til at betale det fulde beløb for hele den valgte medlemsperiode og efterfølgende abonnementshævninger, med mindre abonnementet i mellemtiden er opsagt jf. ovenstående regler for opsigelse.

Fortrydelsesret

FORTRYDELSESRET – FULD TILFREDSHED ELLER PENGENE TILBAGE: HVIS DU FORTRYDER DIT MEDLEMSKAB INDEN 14 DAGE EFTER DET ER TRÅDT I KRAFT, KAN DU OPSIGE MEDLEMSKABET MED ØJEBLIKKELIG VIRKNING – OG FÅ ALLE PENGENE TILBAGE. DU SKAL BLOT SKRIVE EN MAIL PÅ INFO@MINDSTUDY.DK OG OPLYSE, AT DU ØNSKER AT GØRE BRUG AF DIN FORTRYDELSESRET – SAMT GIVE OS DE NØDVENDIGE BANKOPLYSNINGER (KONTONUMMER OG REGISTRERINGSNUMMER), SÅ VI KAN BETALE DIG PENGENE TILBAGE. DU FÅR NATURLIGVIS DET FULDE BELØB TILBAGE.

Procedure for fornyelse og sletning af kortnummer

Bliver dit kort lukket, fordi du har fået et nyt eller af anden årsag, vil din betaling ikke kunne gennemføres og din profil vil blive de-aktiveret, indtil betalingen kan gennemføres. Ønsker du, at betalingen skal trækkes fra et nyt betalingskort, skal du først afmelde dit eksisterende abonnement og derefter oprette et nyt abonnement. Alle priser på mindstudy.dk er inkl. moms og andre afgifter. Priserne er dagspriser. Der opkræves ingen gebyrer ved betaling. Når du handler med mindstudy.dk indgås aftalen på dansk. mindstudy.dk forbeholder sig ret til at publicere alle spørgsmål og svar her på mindstudy.dk. Vi videregiver naturligvis aldrig dine personlige oplysninger. Alle spørgsmål besvares på dansk.

Dine personlige oplysninger

Når du melder dig ind i mindstudy ApS, skal du lade dig registrere med følgende personlige oplysninger: - navn – e-mail-adresse – fødselsdag – adresse og telefonnummer Personoplysningerne registreres hos mindstudy.dk og opbevares pga. krav i bogføringsloven i 5 år efter du har meldt dig ud, hvorefter oplysningerne slettes. Når der indsamles personoplysninger via mit website, sikrer vi, at det altid sker ved afgivelse af dit udtrykkelige samtykke, således at du er informeret om præcis, hvilke oplysninger der indsamles og hvorfor. Kun indehaveren og programmør for mindstudy.dk har adgang til de oplysninger, der registreres om dig. Vi opbevarer og transmitterer ikke kundeoplysninger krypteret. mindstudy.dk respekterer tavshedspligten og beskyttelse af brugerne. Det indebærer blandt andet følgende: Oplysningerne afgivet til mindstudy.dk (herunder din e-mail adresse) videregives eller sælges på ingen måde ikke til tredjemand, og vi registrerer ingen personfølsomme oplysninger. Du har altid ret til at gøre indsigelse mod registreringen. Du har også ret til indsigt i hvilke oplysninger, der er registreret om dig. Disse rettigheder har du efter persondataloven og henvendelse i forbindelse hermed rettes til mindstudy.dk via e-mail: thomas@mindstudy.dk. Som medlem kan du til enhver tid logge ind på din medlemsprofil, hvor du kan se eller rette oplysningerne.

Opsigelse af medlemskab

Dit abonnement er et månedligt abonnement og du kan du til enhver tid opsige dit medlemskab ved at sende os en e-mail på info@mindstudy.dk. En opsigelse af et månedligt abonnement har virkning fra indeværende periode (måned), hvis du siger op inden 2 dage før indeværende periode udløber. Ellers vil opsigelsen først have virkning fra den næste periode (måned). Det betyder, at du kan standse alle fremtidige betalinger øjeblikkeligt blot du opsiger dit abonnement inden den 28. i en måned. mindstudy.dk forbeholder sig ret til at beholde alle indlæg der er skrevet på mindstudy.dk også selvom brugers medlemsskab er afsluttet, opsagt eller anden grund afsluttet. Der skal ligge en yderst god grund for at forfatter kan få sine indlæg slettet.

Løbende medlemskab og månedligt medlemsgebyr

Hvis du vælger et månedligt abonnement får du automatisk et løbende medlemskab, der betales månedligt forud. Den første månedsbetaling falder sammen med din indmeldelse, mens alle fremtidige månedsbetalinger sker i begyndelsen af hver måned. Medlemskabet løber til det opsiges. Ved indmeldelsen betales således oprettelse og en måned forud. Derefter hæves det månedlige abonnement hver måned. Denne månedlige betaling sker altid i begyndelsen af hver måned og ikke på månedsdagen for din indmeldelse. Når du opsiger dit månedlige abonnement, vil du bevare din adgang til medlemsklubben indtil månedsdagen for din indmeldelse – selv efter dine betalinger er ophørt. Den månedlige abonnementspris er angivet på forsiden af mindstudy og på den ordrebekræftelse, du modtager via e-mail, efter du har godkendt din betaling af medlemskabet. mindstudy.dk forbeholder sig ret til at ændre det månedlige medlemsgebyr. Du vil få besked om dette via e-mail med en frist på mindst 14 dage før sidste opsigelsesfrist for næste måneds medlemskab. Du vil altså kunne opsige dit medlemskab efter at have modtaget beskeden om det ændrede medlemsgebyr, således at du ikke skal betale den efterfølgende måneds medlemskab til ændret pris. Betalingsmåder
Du kan i øjeblikket betale gennem epay og med betalingskort (Visa Dankort, MasterCard). Betalingsbetingelser for betalingskort:
Der opkræves ikke gebyr ved betaling med betalingskort. Ved betaling med betalingskort skal du opgive dit betalingskortnummer, udløbsdato og kontrolcifre. Herved godkender du indmeldelsen på mindstudy.dk Beløbet trækkes samme dag eller i løbet af få bankdage på dit betalingskort. Du vil få en ordrebekræftelse sendt til den e-mail adresse, du har angivet i forbindelse med din indmeldelse. I ordrebekræftelsen står bl.a. et referencenummer, som du kan bruge som reference overfor mindstudy.dk Husk, at medlemskabet løber indtil det opsiges. Du kan til enhver tid opsige dit medlemskab ved at sende os en e-mail på info@mindstudy.dk. Manglende betaling gælder IKKE som opsigelse. Du hæfter for din abonnementsbetaling indtil abonnementet er opsagt.

Oprettelse, fornyelse og sletning af betalingskortoplysninger

I forbindelse med betaling med betalingskort håndteres alle kortinformationer og kommunikationen igennem Yourpay. Yourpay bruger nogle af de mest effektive værktøjer til datakryptering, der findes, og de overvåger transaktionerne døgnet rundt, så du kan føle dig helt tryg Hvis du har fået nyt betalingskort eller hvis det angivne betalingskort er udløbet, er spærret eller på anden måde ikke længere kan bruges, skal der indgås en ny abonnementsaftale. mindstudy.dk kan ikke længere indkræve betaling på kortet. Din adgang til mindstudy.dk stilles i bero. Du vil i den forbindelse modtage en e-mail med instruktioner om hvorledes du ved at gå ind på mindstudy.dk og forny kortoplysningerne og genaktiverer din adgang. I forbindelse med opsigelse af dit abonnement vil du blive slettet som kunde både hos mindstudy.dk.

Hvis du fortryder dit køb (fortrydelsesret) af BagUp vadsækposen i webshoppen

Du har 30 dages fortrydelsesret, når du handler hos os. Fortrydelsesfristen udløber 30 dage efter den dag du enten har modtaget din vare, får den sidste vare i fysisk besiddelse, når det drejer sig om en aftale om flere forskellige varer, som er bestilt i én ordre, og som leveres enkeltvis, eller når du får det sidste parti, eller den sidste del i fysisk besiddelse, når det drejer sig om en aftale om levering af en vare, der består af flere partier eller dele. Du skal inden 30 dage fra modtagelse give os meddelelse om, at du ønsker at fortryde dit køb. Meddelelsen skal gives ved at sende en mail til info@mindstudy.dk. I din meddelelse skal du gøre os tydeligt opmærksom på, at du ønsker at udnytte din fortrydelsesret. Du kan også vælge at benytte vores standardfortrydelsesformular og sende med retur. Den finder du i bunden af vores handelsbetingelser. Du kan ikke fortryde ved blot at nægte modtagelse af varen uden samtidig at give os tydelig meddelelse om dette.Returnering Du skal sende din ordre retur til os uden unødig forsinkelse og senest 14 dage efter, du har meddelt os, at du ønsker at fortryde dit køb. Du skal afholde de direkte udgifter i forbindelse med tilbagelevering af varen. Ved returnering er du ansvarlig for, at varen er pakket forsvarligt ind.Varens stand, når du sender den retur Du hæfter kun for eventuel forringelse af varens værdi, som skyldes anden håndtering, end hvad der er nødvendigt for at fastslå varens art, egenskaber og den måde, den fungerer på. Med andre ord – du kan prøve varen på samme måde, som hvis du prøvede den i en fysisk butik. Hvis varen er prøvet udover, hvad der er beskrevet ovenfor, betragter vi den som brugt, hvilket betyder, at du ved fortrydelse af købet kun får en del eller intet af købsbeløbet retur, afhængig af varens handelsmæssige værdi. For at modtage hele købsbeløbet retur må du altså gøre det samme, som man kan i en fysisk butik. Du må afprøve varen, men ikke tage den i egentlig brug.Tilbagebetaling af købsbeløbet Hvis du fortryder dit køb, får du naturligvis det beløb, du har indbetalt til os, tilbage. I tilfælde af en værdiforringelse, som du hæfter for, fratrækkes denne købsbeløbet. Hvis du benytter din fortrydelsesret, refunderer vi alle betalinger modtaget fra dig, herunder leveringsomkostninger, uden unødig forsinkelse og under alle omstændigheder senest 14 dage fra den dato, hvor vi har modtaget meddelelse om din beslutning om at fortryde denne aftale. Vi gennemfører en sådan tilbagebetaling med samme betalingsmiddel, som du benyttede ved den oprindelige transaktion, medmindre du udtrykkeligt har indvilget i noget andet. Vi kan tilbageholde tilbagebetalingen, indtil vi har modtaget varen retur, med mindre du inden da har fremlagt dokumentation for at have returneret den. Hvis du fortryder købet, skal varen sendes til: mindstudy ApS, Veilgaardsvej 4, 8340 Malling. Du kan også fortryde købet ved at give tydelig meddelelse og aflevere den personligt på ovenstående adresse mod forudgående aftale.Hvad skal jeg sende med tilbage? Du skal vedlægge en kopi af ordrebekræftelsen. Ekspeditionen går hurtigere hvis, du ligeledes udfylder vores formular/standardfortrydelsesformular eller vedlægger denne. (se nederst i dokumentet)Bemærk! Vi modtager ikke pakker sendt pr. efterkrav.Enhver tvist mellem forhandler (mindstudy ApS) og kunden er underlagt dansk lov.

Hvis der er noget galt med varen (reklamationsret)

Købelovens mangelsregler kan finde anvendelse på varekøb. Når du handler på mindstudy.dk har du selvfølgelig 24 måneders reklamationsret. Det betyder, at du enten kan få varen repareret, ombyttet, pengene tilbage eller afslag i prisen, afhængig af den konkrete situation. Det er selvfølgelig et krav, at reklamationen er berettiget, og at manglen ikke er opstået som følge af en fejlagtig brug af produktet eller anden skadeforvoldende adfærd.Hvor hurtigt skal jeg reklamere? Du skal reklamere indenfor ”rimelig tid” efter, at du har opdaget manglen ved varen. Hvis du reklamerer inden for to måneder efter, at manglen er opdaget, vil reklamationen altid være rettidig.Vi refunderer rimelige fragtomkostningerEr reklamationen berettiget refunderer vi naturligvis dine rimelige fragtomkostninger. Varen sendes til: mindstudy ApS, Veilgaardsvej 4, 8340 Malling. Når du returnerer varen, bedes du oplyse, hvad problemet er, så detaljeret som muligt Bemærk! Vi modtager ikke pakker sendt pr. efterkrav eller lignende. Husk, at varen altid skal sendes tilbage i forsvarlig emballage, og husk at få en kvittering for afsendelse, så vi kan tilbagebetale dine fragtomkostninger.

Hvad gør vi med dine personlige oplysninger (persondatapolitik)

For at du kan indgå aftale med os, har vi brug for følgende oplysninger: Navn Adresse Telefonnummer E-mail adresse Vi foretager registreringen af dine personoplysninger med det formål at kunne levere varen til dig. Personoplysningerne registreres hos mindstudy og opbevares i fem år, hvorefter oplysningerne slettes. Når der indsamles personoplysninger via vores website, sikrer vi, at det altid sker ved afgivelse af dit udtrykkelige samtykke, således at du er informeret om præcis, hvilke oplysninger, der indsamles og hvorfor. Ansatte i mindstudy ApS har adgang til de oplysninger, der registreres om dig. Den dataansvarlige på mindstudy.dk er direktør Thomas Pape. Vi opbevarer ikke kundeoplysninger krypteret. Vi transmitterer ikke kundeoplysninger krypteret. Oplysninger afgivet til mindstudy.dk videregives eller sælges på ingen måde til tredjemand, og vi registrerer ingen personfølsomme oplysninger. Som registreret hos mindstudy ApS har du altid ret til at gøre indsigelse mod registreringen. Du har også ret til indsigt i, hvilke oplysninger, der er registreret om dig. Disse rettigheder har du efter Persondataloven og henvendelse i forbindelse hermed rettes til mindstud ApS via e-mail info@mindstudy.dk.Klageadgang Hvis du vil klage over dit køb, skal du rette henvendelse til mindstud ApS. Hvis det ikke lykkes os at finde en løsning, kan du indgive en klage til relevante nævn på området, såfremt betingelserne herfor er opfyldt.

Standardfortrydelsesformular

(Denne formular udfyldes og returneres kun, hvis fortrydelsesretten gøres gældende) TIL mindstudy ApS Veilgaardsvej 4 8340 Malling M: info@mindstudy.dkT: + 45 28 94 59 25 Jeg meddeler herved, at jeg ønsker at gøre fortrydelsesretten gældende i forbindelse med min købsaftale om følgende varer __________________________ Bestilt den __________________________ Modtaget den __________________________ Dato __________________________ Forbrugerens navn __________________________ Forbrugerens adresse __________________________ Forbrugerens underskrift __________________________ (kun hvis formularens indhold meddeles på papir)

Hivs du fortryder dit bogkøb i webshoppen

Fortrydelses-/returretmindstudy ApS yder ifølge forbrugeraftalelovens § 17 en 14 dages fortrydelsesret. Modtagne varer skal returneres i samme stand og mængde, som de blev leveret i.Retur-/fortrydelsesretten løber fra det tidspunkt, hvor du har modtaget varen.Du kan returnere en vare ved at:- sende den til Dafolo, Suderbovej 22-24, 9900 Frederikshavn Ved fortrydelse skal du selv afholde udgiften for returnering af varen. Det, du har betalt for varen (inkl. forsendelsesudgiften fra lager til dig), tilbagebetales til dig, når mindstudy ApS har modtaget dine varer retur. Ved benyttelse af fortrydelses-/returretten vil der ske en elektronisk tilbageførsel af pengene. Ved en elektronisk tilbageførelse kan der gå op til 5 dage før modtagelse.ReklamationsretOpdager du en fejl eller mangel ved en købt vare, skal du snarest muligt og inden for rimelig tid kontakte mindstudy ApS og forklare, hvori fejlen eller manglen består. Reklamation kan foretages ved at kontakte mindstudy ApS på info@mindstudy.dk eller på 2894 5925. Vi forbeholder os ret til at afhjælpe en mangel/erstatte med en ubeskadiget vare frem for at betale købsummen tilbage.Forbehold og ansvarsfraskrivelsemindstudy ApS tager forbehold for eventuelle afgiftsændringer, pris- og korrekturfejl, tekniske fejl, udsolgte varer og force majeure, herunder arbejdskonflikt og mangler ved eller forsinkelse af leverancer fra underleverandører.

Juridisk information

Medlemsskabet til mindstudy.dk er strengt personligt. Det er derfor ikke tilladt at videregive eller udlåne dine adgangsoplysninger til andre. Materiale downloadet fra medlemssiden må ikke videregives, kopieres eller offentliggøres uden særskilt skriftligt accept fra mindstudy.dk. Overtrædelse af ovenstående vil føre til øjeblikkelig ophævelse af medlemsskab. Enhver tvist mellem forhandler (mindstudy ApS) og kunden er underlagt dansk lov.